fb twitter insta instadividersayangi malaysiaku
A A A
 kompendium cover

Buku Kompendium Pengurusan Sisa Pepejal Malaysia Edisi 2 ini adalah
himpunan segala maklumat mengenai pengurusan sisa pepejal yang telah
dijalankan oleh SWCorp dan telah dikemaskini sehingga berakhir Jun 2018.
Maklumat seperti fasiliti pengurusan sisa pepejal, penjanaan sisa pepejal,
komposisi sisa pepejal, kadar kitar semula negara, penguatkuasaan dan kawal
selia serta pengurusan aduan boleh didapati dalam buku Kompendium ini bagi
tujuan kajian, rujukan atau pembelajaran.

 

Muat Turun Pengenalan adobe pdf logo

Muat Turun Edisi 2 (Berbayar) adobe pdf logo

*Kaedah bayaran akan dimaklumkan kelak.

 .